🚚משלוח חינם בהזמנות מעל 299 ש"ח🚚

לחנות חייגו: 08-9408629

 

החזרות:

 • איסוף ע"י השליח- _____ ש"ח
 • החזרת חבילה בדואר רשום על חשבון הלקוח

ביטול עסקה על ידי המשתמש

רק הלקוח המזמין (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר למוצר חלופי באותו סכום, או לקבל זיכוי כספי כל זאת במידה וההודעה נמסרה בתוך שעה מרגע השלמת ההזמנה, ולפני שהמוצר נשלח. את הודעת הביטול יש למסור בטלפון בלבד למספר 08-6311616. בנסיבות אלו יהיה המשתמש זכאי להחזרת תשלום במלואו.
ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר שלא עקב פגם ו/או אי התאמה הינו תוך 14 ימי עסקים מתאריך שליחת הפריט אל המשתמש בצירוף חשבונית ובתנאי שאריזתו לא נפגמה, תוויות לא הוסרו, המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. על המשתמש להחזיר את הפריט/ים לכתובת: הפטיש 12 נס ציונה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שליחת הפריט אל המשתמש. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה רשאית החברה לגבות 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח הנמוך מבין השניים(במקרה של פגם לא יגבו דמי ביטול).
החזר כספי יבוצע לאחר השבת המוצר לחנות החברה בנס ציונה. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום שליחת הפריט למשתמש. הביטול יבוצע באמצעות השבת המוצר לחנות החברה בנס ציונה.
החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר כרוכה בדמי משלוח נוספים בהתאם לאופן השילוח הנבחר על ידי המשתמש.
המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה בה נרכש פריט שהוזמן במיוחד עבור אותו משתמש. כמו כן, אין לבטל או להחזיר מוצרים כגון גרביים ותחתונים,
החברה רשאית לא לבטל עסקת רכישה של מוצרים שהוצאו במבצעי חיסול(מדובר במחלקות" מבצעי הנעלה נשים, מבצעי הנעלה גברים, מבצעי הנעלה ילדים, מבצעי הנעלה תינוקות, מבצעי ביגוד נשים, מבצעי ביגוד גברים).

אבטחה ופרטיות

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ספורט ליברמן נס ציונה ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ספורט ליברמן נס ציונה במייל [email protected] . ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה .אתר ספורט ליברמן נס ציונה הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ספורט ליברמן נס ציונה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני(SSL- Secure Socket Layer) משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר ספורט ליברמן נס ציונה. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ספורט ליברמן נס ציונה מאחר וספורט ליברמן נס ציונה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ספורט ליברמן נס ציונה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ספורט ליברמן נס ציונה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספורט ליברמן נס ציונה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ספורט ליברמן נס ציונה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ספורט ליברמן נס ציונה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. ספורט ליברמן נס ציונה מצהירה ומתחייבת שלא להעביר פרטים ומידע לצד שלישי למעט מקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב ספורט ליברמן נס ציונה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ספורט ליברמן נס ציונה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ספורט ליברמן נס ציונה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ספורט ליברמן נס ציונה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקה על ידי ספורט ליברמן נס ציונה

 • החברה רשאית לבטל עסקה במקרה וחלה טעות ברורה במחיר המוצר או בתיאורו.
 • במקרה שהמוצר אזל מהמלאי.
 • במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון.
 • במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר פרטים שגויים
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 • בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות על מוצרים

 • החברה איננה יצרנית של המוצרים הניתנים לרכישה באתר.
 • החברה הינה משווקת של מוצרים מקוריים המסופקים על ידי יבואנים רשמיים בארץ. האחריות הבלעדית למוצרים ולאיכותם או טיבם כולל הוראות הפעלה אם קיימים חלה על היצרנים והיבואנים בלבד. החברה מתחייבת לקבל מוצר ולהעבירו ליבואן/יצרן להמשך הטיפול. במידה והוחלט על תיקון, החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי תיקון בהתאם לדרישה על ידי הגוף המתקן.
 • לא ניתן לדרוש שירות/אחריות למוצר ללא הצגת חשבונית בה רואים במפורש תאריך הרכישה.
 • אחריות על המוצרים ממחלקות המבצעים הינה 20 יום בלבד(מדובר במחלקות "מבצעי הנעלה נשים, מבצעי הנעלה גברים, מבצעי הנעלה ילדים, מבצעי הנעלה תינוקות,מבצעי ביגוד נשים, מבצעי ביגוד גברים).
 • אחריות על המוצרים ממחלקות אחרות(לא מבצעים) הינה בהתאם להוראות היצרן/יבואן.

אחריות, זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל המידע המופיע באתר והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמו שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה כוונת ספורט ליברמן נס ציונה כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, החברה בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן את הטעות באופן מיידי. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.
דילוג לתוכן